Bella Vita Team

Doctor Profile


นพ. ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์
Dr.Teerapap Liewluck

Managing Director Bella Vita
and SkinMed group


พญ. ภาณิชา ลิ่วลักษณ์
Dr. Panicha Liewluck

Founder of Bella Vita
Integrative Medicine Center, Hatyai

Aesthetic physician and Anti-Aging Doctor,
Bella Vita Integrative Medicine Center

ประสบการณ์ทำงานด้าน
เวชศาสตร์ผิวพรรณและความงาม
มากกว่า 10 ปี

Our Staff


เพราะ พนักงานเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง การเติมเต็มทางด้านอาชีพ ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน การให้ความรู้ การฝึกฝนอบรมทักษะ ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน ทั้งหมดนี้คือประเด็นที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ

เราเติบโตขึ้นในฐานะศูนย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแห่งแรกในหาดใหญ่ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจให้กับพนักงาน จึงเป็นเบื้องหลังของความพยายามในการเติมเต็มให้กับพนักงานของเราและทำให้พวกเขาทุ่มเทกับการทำงานด้วยความเข้าใจและนำเอาศักยภาพสูงสุดมาใช้

พนักงานของเราให้บริการและดูแลลูกค้า ด้วยความชำนาญและทักษะความสามารถที่ผ่านการอบรมมาแล้วอย่างดี เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามหรือการฟื้นฟูดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ลูกค้าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความตั้งใจ และเข้าใจ จากบุคลากรของเรา สะเหมือนหนึ่งท่านเป็นคนในครอบครัว


นส. กนกทิพย์ รักบัวทอง (แป้ง)
Miss Kanokthip Rakbuathong
(Pang)
ตำแหน่ง Trainer & Zumba instructor

“ขอบคุณ Bella Vita ที่ให้แป้งได้แสดงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ได้เต็มที่ และได้ทำในสิ่งที่รัก และได้มอบสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึง ลูกค้าจะได้รับบริการที่ครบถ้วนด้านสุขภาพตลอดจนถึงรูปร่าง ด้วยขั้นตอนที่ทันมัยและธรรมชาติ เห็นผลและปลอดภัย เรียกว่า สวยตั้งแต่ ศีรษะจรดปลายเท้าได้ที่นี่ที่เดียว ครบทุกขั้นตอนค่ะ”


นาย ธีรวัฒน์ คงแก้ว (แมน)
Mr. Therawat Kongkaew
(Man)
ตำแหน่ง Trainer & Zumba instructor

“ทุกวันนี้ โรคอ้วนเป็นภัยเงียบที่ทุกคนรู้จัก แต่ไม่ได้ตะหนักถึงผลกระทบในระยะยาว มักบอกตัวเองเสมอๆว่า ค่อยลดๆ จนอ้วนและลดไม่ได้ บางคนก็ผอมแต่ ไม่แข็งแรง จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าทุกคนหันมาออกกำลังกายและมีสุขภาพดีไปด้วยกัน ผมเชื่อว่า เบลล่า วีต้า จะตอบโจทย์ เกี่ยวกับสุขภาพ ให้กับทุกคน เหมือนที่ผมได้รับและอยากจะ มอบให้กับทุกคน ”


นางสาวจตุพร เนียมชูชื่น (เดียร์)
Miss Jatuporn Neamchuchuen
(Dear)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

“ขอบคุณ Bella Vita คะที่ให้โอกาสดิฉันได้พัฒนาตนเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ทำให้ดิฉันเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูและป้องกันการเกิดโรคต่างๆ หากท่านมีโอกาสมารับบริการที่นี่ มั่นใจได้เลยคะว่า นอกจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ท่านยังได้รับสิ่งดีๆต่างๆอีกมากมายคะ”


นางสาว อานีซา เจะโด (ซา)
Miss ANISA CHEHDO
(Sa)
ตำแหน่ง จ่ายยา และแคชเชียร์

“ที่เบลลา วีต้า ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน เป็นที่ ที่ทำให้ดิฉันสามารถเข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพ และความงามทั้งภายนอกและภายในอย่างถูกต้อง ดิฉันตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการดูแลรวมถึงการให้ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์ที่เป็นทางเลือกในการดูสุขภาพ และความงามกับทุกๆท่านที่มาใช้บริการที่นี้”


นส. สุพา จรสิทธิ์ (แมว)
Miss Supa Jarasit
(Maew)
ตำแหน่ง Health & Beauty Consultant

“Bella vita ศูนย์การแพทย์แบบผสมผสานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานด้านสุขภาพและก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ที่นี้ทำให้ดิฉันพร้อมและมั่นใจสำหรับการดูแลและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม ดิฉันสัญญาว่าจะดูแลทุกท่านสะเหมือนญาติมิตรพร้อมกับการบริการที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับทุกท่านที่มาใช้บริการที่นี่”


นส. เสาวนิตย์ ฤทธิ์มณี (ปุ๊กก้า)
Miss Saowanit Ritmanee
(Pooka)
ตำแหน่ง Health & Beauty Consultant

“เบลลา วีต้า ศูนย์การแพทย์ผสมผสานที่ให้บริการด้านความงามและสุขภาพ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ และทักษะการดูแลสุขภาพและความสวยงามที่เบลลา วีต้า มอบให้ดิฉันตลอดมา ดิฉันตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้และทักษะดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทุกท่าน ดิฉันขอเป็นหนึ่งในตัวแทนของเบลลา วีต้า ที่จะดูแลและใส่ใจลูกค้าด้วยความจริงใจ และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด”


นส. กรกนก ราชมาก (นก)
Miss Konkanok Rachmak
(Nok)
ตำแหน่ง Health & Beauty Consultant

“เบลลา วีต้า ให้ความสำคัญในการให้บริการ ทั้งด้านความงามและสุขภาพ ดูแลจากภายในสู่ภายนอก ให้เปล่งปลั่งดูมีผิวสุขภาพดี และที่สำคัญ เบลลา วีต้า พร้อมตอบโจทย์ทุกปัญหา ที่ท่านกังวลใจ ในเรื่องความสวยงามและสุขภาพ ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของทุกท่านที่มารับบริการค่ะ”